โปรดอ่านก่อนกรอกข้อมูลสมัคร
  • ชื่อและนามสกุล ต้องตรงกับบัญชีธนาคารเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
  • บัญชีธนาคาร ใช้สำหรับ ฝาก/ถอน จำกัด 1 บัญชีต่อ 1 ผู้ใช้
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของคุณ